• ELTE Kémiai Intézet

  Népszerű kémia

  Információk felvételizők, érdeklődő diákok és tanáraik részére

Az ELTE Kémiai Intézet kémikus közössége üdvözli a Látogatót!

Nekünk munkánk, hobbink, sőt szenvedélyünk a kémia és annak tanítása. Hisszük, hogy vannak és lesznek sokan mások is, akik közénk szeretnének tartozni. Számukra készült minden, ami itt található. Azzal a szándékkal hoztuk létre ezt a honlapot, hogy általa a saját lelkesedésünkkel még több ambiciózus és tehetséges fiatalt fertőzzünk meg a kémia szeretetével, és még több kémiatanár kollégánk munkáját segítsük. Tudásunk legjavát akarjuk megosztani – és ehhez várjuk az utód-jelöltjeink jelentkezését…

A képzéseinkkel és a felvételi pontszámítással kapcsolatos információkat tartalmazó prezentáció innen tölthető le.

Jó böngészést és sok sikert kívánunk mindannyiuknak!

„Alkímia” előadássorozat

Az ELTE Kémiai Intézete 2007 szeptemberében indította az „Alkímia ma - Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával: Előadássorozat nem csak középiskolások számára” című programját. A sorozattal elsősorban olyan 11. és 12. évfolyamos középiskolásokat szeretnénk megszólítani, akik eleve érdeklődnek a természettudományok, s ezen belül a kémia iránt. Természetesen örömmel látjuk azokat a középiskolásokat és fiatalokat is, akik nem természettudományos pálya mellett döntenek vagy döntöttek, de igényesek arra, hogy nyomon kövessék a természettudományok legmodernebb, legfrissebb eredményit. Az utóbbi időben egyre több felnőtt hallgatóval is találkozunk. 2009 óta tanárok számára akkreditált harminc órás, térítésmentes továbbképzést is nyújt a kurzus.


Az előadássorozat egyes alkalmain a program felépítése a következő:

 • Kémiával kapcsolatos programajánlatok, sajtószemle, aktuális hírek.
 • Rövid kiselőadás, beszámoló az aktuális témákról (pl. aktuális évi kémiai Nobel-díjról), továbbtanulási lehetőségekről (pl. természettudományi, elsősorban a kémia BSc és MSc szakok, a szakkollégiumok, a doktori képzés, és a tudományos diákkör bemutatatása), elhelyezkedési lehetőségekről és alkalmazott kutatásokról (pl. iparból meghívott vendég előadása).
 • Az ELTE TTK Kémiai Intézet egy kutató-oktatójának kb. 50 perces előadása a kutatásához kapcsolódó témában, tanárok és diákok számára közérthető módon.
 • Kvíz az előző előadáshoz kapcsolódó kérdésekből, emblémás póló vagy hátizsák nyereménnyel.
 • Kísérleti bemutató: előadáshoz kapcsolódó vagy más látványos, ritkán látható, speciálisan kidolgozott kísérletek az ELTE TTK Kémia Intézet oktató-kutatói és hallgatói bemutatásában, mintegy 30–50 percben.
 • Kötetlen beszélgetés, tanárok számára konzultáció.
 • Laborlátogatás vagy egyéb fakultatív programok (pl. Ásványtár, kémiai kiállítás meglátogatása, távcsöves csillagászati megfigyelés stb.)

„Észbontó” és „Észbontogató” előadássorozatok

Ez a két tehetségsegítő programunk is méltán nagyon népszerű. Az „Észbontó” egy (nemcsak a természettudományos területen továbbtanulni szándékozó) középiskolások számára tervezett, demonstrációs kísérletekkel egybekötött, szintézis jellegű előadás-sorozat, az anyag szerveződéséről, a szerkezet - tulajdonság - felhasználás logikai kapcsolatáról, a folyamatok önszerveződéséről és egymásra épüléséről, a kémiai törvények fizikai hátteréről, az egyszerűbb élettani folyamatok kémiai hátteréről. Szó esik továbbá az anyagi világ és az azt megismerő gondolkodás fejlődéstörténetéről, az emberiség gyermekkorától napjainkig. Az „Észbontogató” viszont a fiatalabb, 7-8. osztályos korosztály számára tervezett, kísérletekre épülő, előadásrészleteket is tartalmazó együtt gondolkodás az anyagok sokféleségéről, egy-egy anyag "sokoldalúságáról", a sokoldalúság okáról, a kémiai reakciók törvényeiről, a kémiai "titkosírás és jelbeszéd" szabályairól. Az előadásokat kéthetente péntek délutánonként 16 órai kezdettel tartjuk.

Tanulmányi versenyek

Az ELTE Kémiai Intézete jelentős szerepet vállal a kémia tantárgy tehetséggondozásában. Azt reméljük, hogy a legtöbb kémia iránt érdeklődő diák összetalálkozik kollégáink feladataival, cikkeivel, oktató anyagaival tanulmányai során. Ugyanis az Intézet szervezi az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőit, és a Nemzetközi Kémiai Diákolimpia válogató és felkészítő táborát (honlapjának címe: http://olimpia.chem.elte.hu/).

Középiskolai Kémiai Lapok

Munkatársaink ezen felül meghatározó tagjai a Középiskolai Kémiai Lapok (honlapjának címe: http://kokel.mke.org.hu/) szerkesztőbizottságának, és az OKTV Kémia Versenybizottságának, valamint végeznek témavezetést is kutató középiskolások részére. Mindezeken a programokon a távolból résztvevőkön felül az 50-60 legjobbnak bizonyult magyar diák hosszabb-rövidebb időt laborjainkban és előadóinkban is eltölt. Közülük kerülnek ki a diákolimpiák magyar érmesei (a magyar diákok mind érmet szoktak szerezni, a csapat pedig gyakorta Európa legjobbjai között van). Különös örömünkre szolgál, hogy a szűk, négy fős olimpiai keretbe be nem kerülők közül is sok résztvevő az intézet képzési programjait választja később.

Egyéb tehetséggondozó tevékenységek

Mint a fentiekből is látszik, az ELTE Kémiai Intézete küldetésének tekinti a kémikus utánpótlás-nevelést. Általános- és középiskolás diákokkal találkozva, a legérdeklődőbb és legszorgalmasabb fiatalokban mindig saját lehetséges utódainkat látjuk, akiket ugyanúgy vonz a kémia, mint ahogy fiatalkorunkban minket is. Ők lesznek azok, akik (miután elsajátították az ehhez szükséges tudást) egykor majd helyünkbe lépve átveszik tőlünk a stafétabotot. Annak érdekében, hogy ezek a találkozások létrejöhessenek a jelen és a jövő vegyészei között, munkatársaink számos különféle, a kémiát népszerűsítő programot szerveznek belső és külső helyszíneken egyaránt.

Részt veszünk például az Európai Unió által propagált és Magyarországon is minden évben megrendezett Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatban. Ilyenkor zsúfolásig megtelnek a Kémiai Intézet előadói és laboratóriumai, ahol kollégáink bemutatják, mennyire szórakoztató és élvezetes is lehet e tudomány. A Kémiai Intézet mindig saját programokkal (érdekes kísérleteket is bemutató információs standdal, változatos témákról szóló előadásokkal és különféle laboratóriumok meglátogatására is lehetőséget biztosítva) vesz részt az ELTE Természettudományi Karának őszi és téli nyílt napjain. Élő kísérleteket is végző hallgatókkal és oktatókkal képviseltetjük magunkat az Educatio kiállításokon. Nagyon népszerűek továbbá az ún. „nyílt laborok”, amelyek keretében a középiskolás diákok – megfelelő felügyelet mellett – részt vehetnek egyes, egyetemistáknak tartott tanrendi laboratóriumi foglalkozásokon. A nyílt laborok középiskolás résztvevőinek száma félévente átlagosan 160 fő. 2007. januárja óta folyamatosan (és a növekvő igényeknek megfelelően egyre sűrűbben) tartjuk a középiskolás diákok számára az emelt szintű kémia érettségi kísérleteinek saját kezű elvégzésére lehetőséget biztosító tanfolyamainkat. Oktatóink a fentiekben említetteken kívül is gyakran tartanak laborbemutatókat, rendszeresen állnak az Intézetet látogató középiskolások és tanáraik rendelkezésére, de szervezetten utaznak fővárosi es vidéki középiskolákba is előadások és kísérleti bemutatók tartása céljából.